mục tiêu kép

tin tức về mục tiêu kép mới nhất

VietinBank đồng hành với doanh nghiệp và người dân thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ
 

13/11/2020

Để thực hiệu hiệu quả “mục tiêu kép” của Chính phủ, VietinBank đã bám sát diễn biến thị trường, nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, người dân để chủ động cung ứng lượng tín dụng kịp thời, đáp ứng đủ vốn chính đáng và cần thiết của khách hàng.