mực

tin tức về mực mới nhất

Phát hiện mực khổng lồ dài 6m ngoài khơi Vịnh Mexico
 

17/11/2021

Các nhà khoa học phát hiện mực khổng lồ dài 6m trong chuyến thám hiểm biển sâu ở Vịnh Mexico.