Mức học phí năm học 2019 - 2020 các trường công lập tại Hải Phòng

HĐND TP. Hải Phòng vừa ban hành Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND quy định mức thu học phí năm học 2019 - 2020 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, HĐND TP Hải Phòng quy định mức thu học phí năm học 2019 - 2020 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng, như sau:

Cấp học

Thành thị

Nông thôn

Miền núi, hải đảo

1. Mầm non

-Nhà trẻ

-Mẫu giáo

203.000

203.000

92.000

85.000

62.000

62.000

2.Trung học cơ sở

92.000

62.000

62.000

3.Trung học phổthông

125.000

77.000

62.000

4.Giáo dục thường xuyên

-Bổ túc Trung học cơ sở

-Bổ túc Trung học phổ thông

92.000

125.000

62.000

77.000

62.000

62.000

                                                       Đơn vị: đồng/học sinh/tháng.

Chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, quản lý, sử dụng học phí thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

HĐND TP Hải Phòng đã giao UBND TP Hải Phòng tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định; Thường trực HĐND thành phố, các ban của HĐND thành phố, các tổ, đại biểu và đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

TIN LIÊN QUAN
Nguyên Trung
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều