mưa lụt Trung Quốc

tin tức về mưa lụt Trung Quốc mới nhất

Nhìn lại thảm họa vỡ đập khủng khiếp nhất trong lịch sử Trung Quốc
 

29/06/2020

Thảm họa vỡ đập ở Hà Nam năm 1975 là thảm họa nhân tạo khủng khiếp nhất trong lịch sử Trung Quốc, cũng là bài học để Bắc Kinh xây dựng đập Tam Hiệp.