mua cổ phiếu

tin tức về mua cổ phiếu mới nhất

Cổ phiếu 'chất sàn' hàng loạt, nhà đầu tư nên làm gì khi bị kẹp hàng?
 

30/03/2022

Nếu trước đó, nhiều nhà đầu tư còn 'đua lệnh' để mua cổ phiếu thì giờ lại đua nhau kê lệnh bán bất chấp giá.