môi trường không thuốc lá

tin tức về môi trường không thuốc lá mới nhất

Hòa Bình: Đẩy mạnh PCTTTL trong trường học
 

01/06/2020

Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá với chủ đề: 'Bảo vệ thanh thiếu niên khỏi tác động của việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và sử dụng thuốc lá” vì vậy, việc tăng cường thực hiện Luật PCTHTL trong trường học càng cần thiết.