Moderna

tin tức về Moderna mới nhất

Hiệu quả phòng bệnh của vắc-xin Covid-19 Moderna và Pfizer sau tiêm 6 tháng
 

06/08/2021

Hiệu quả phòng bệnh của vắc-xin Covid-19 Moderna và Pfizer bị giảm trong 6 tháng sau tiêm mũi thứ 2.