mở cửa hàng quán

tin tức về mở cửa hàng quán mới nhất

Người dân ở quốc gia này sắp được ăn ngoài hàng quán theo nhóm 5 người
 

21/11/2021

Người dân Singapore sẽ được tụ tập ăn ngoài hàng quán tối đa là 5 người ngồi cùng bàn từ tuần tới nhờ số ca mắc Covid-19 đang giảm.