Miễn giảm thuế

tin tức về Miễn giảm thuế mới nhất

10 loại thuế, phí và lệ phí đang được Chính phủ xem xét hoãn, giảm là những loại nào?
 

22/04/2020

Chính phủ đang xem xét hoãn, giảm những loại thuế, phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.