miễn dịch

tin tức về miễn dịch mới nhất

Tranh cãi khả năng miễn dịch ở người từng mắc Covid-19
 

19/02/2022

Người từng mắc Covid-19 có thể đem lại khả năng miễn dịch nhưng tùy thuộc vào vào nhiều yếu tố, không có mức độ chắc chắn như vắc xin.