miền Bắc

tin tức về miền Bắc mới nhất

Miền Bắc rét đậm, nhiều tỉnh cho học sinh nghỉ học
 

21/02/2022

Miền Bắc đang bước vào những ngày rét đậm, rét hại, nhiều cơ ở giáo dục tại các địa phương đã cho học sinh học trực tuyến thay vì đến trường khi nhiệt độ xuống thấp.