mẹ kế con chồng

tin tức về mẹ kế con chồng mới nhất

Không nhân tính xin đừng nuôi trẻ
 

28/12/2021

Chị ta không có tính người, không có giáo dục lẫn nhân cách. Mai kia được mãn hạn tù, làm ơn hãy đi vòng khi nhìn thấy những đứa trẻ.