Mê Công

tin tức về Mê Công mới nhất

Nâng cao nhận thức về lũ lụt và hạn hán khu vực Mê Công
 

31/08/2020

Ở khu vực Hạ lưu sông Mê Công, thiệt hại trung bình hàng năm do lũ là khoảng 60-70 triệu USD, riêng Việt Nam và Campuchia chiếm xấp xỉ hai phần ba con số này.