máy tính tiền

tin tức về máy tính tiền mới nhất

Nhà thuốc, siêu thị… phải kết nối máy tính tiền với cơ quan thuế
 

13/08/2021

Việc các nhà hàng, nhà thuốc… kết nối máy tính tiền với cơ quan thuế là một trong những giải pháp nhằm minh bạch trong quản lý thuế và tạo công bằng trong kinh doanh.