máy cắt cỏ

tin tức về máy cắt cỏ mới nhất

Xem cắt cỏ, lưỡi  phay găm trúng bụng, nội tạng lòi ra ngoài
 

17/07/2020

Đứng xem cắt cỏ, vô tình lưỡi máy cắt cỏ gãy văng ra, găm trúng bụng, lôi cả quần của người đàn ông 43 tuổi vào trong ổ bụng, nội tạng lòi hết ra ngoài.