máy bay Y-9

tin tức về máy bay Y-9 mới nhất

Trung Quốc lần đầu điều 'bệnh viện bay' tới Tây Tạng
 

20/07/2020

Trung Quốc lần đầu tiên điều động 'bệnh viện bay' Y-9 tới Tây Tạng để vận chuyển binh sĩ bị thương nặng.