Máy bay tác chiến điện tử

tin tức về Máy bay tác chiến điện tử mới nhất

Lý giải nguyên nhân Nga đứng đầu thế giới về tác chiến điện tử
 

02/08/2021

Nga đứng đầu thế giới về tác chiến điện tử và Il-22PP Porubshchik là minh chứng rõ nét nhất, trên cơ sở đó Nga tiếp tục phát triển Porubshchik-2.