mâu thuẫn đất đai

tin tức về mâu thuẫn đất đai mới nhất

Tranh chấp đất đai: Hòa giải tại cơ sở trước khi khởi kiện ra Tòa
 

13/09/2020

Đối với tranh chấp khác liên quan đến quyền sử dụng đất thì thủ tục hòa giải tại UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp không phải là điều kiện khởi kiện vụ án.