Mạnh thường quân

tin tức về Mạnh thường quân mới nhất

Tết an vui của công nhân môi trường sau hơn nửa năm bị nợ lương triền miên
 

31/01/2022

Sau khi câu chuyện bị nợ lương của nhiều công nhân môi trường được lan tỏa, các mạnh thường quân giúp đỡ để vượt qua cuộc sống khó khăn. Hiện tại, họ đang có một cuộc sống ổn định.