mạng

tin tức về mạng mới nhất

Khánh Hoà: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 830 về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
 

15/12/2021

Thực hiện Quyết định số 830, ngày 1/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Khánh Hoà đã có văn bản gửi các địa phương, sở, ngành cùng triển khai thực hiện.