Macron

tin tức về Macron mới nhất

Tổng thống Pháp cởi khẩu trang để ho trước đám đông gây tranh cãi
 

10/09/2020

Hành động cởi khẩu trang để ho khi đang phát biểu trước các sinh viên của Tổng thống Pháp Macron khiến nhiều người không đồng tình.