lương

tin tức về lương mới nhất

Lương kỹ sư Công nghệ thông tin hàng nghìn 'đô' mỗi tháng
 

20/06/2020

Nhu cầu tuyển dụng ngành CNTT tăng gấp 4 lần sau một thập kỷ, mức lương thay đổi qua các năm, tùy thuộc vào từng vị trí cụ thể.