lục ngạn

tin tức về lục ngạn mới nhất

Huyện Lục Ngạn: Nỗ lực về đích nông thôn mới trước thời hạn
 

06/08/2020

Những năm gần đây, nhờ có nhiều đổi mới  trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo làng quê ở huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã chuyển biến rõ nét.