Lực lượng Cảnh sát biển ứng phó ra sao trong tình hình mới?

Để thực hiện và hoàn thành những nhiệm vụ trong tình hình mới, cơ quan tham mưu tác chiến Cảnh sát biển với chức năng là cơ quan chỉ huy trung tâm, chủ trì phối hợp hiệp đồng tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp thực hiện nhiều giải pháp.

Trải qua 19 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt thực thi pháp luật, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, góp phần quan trọng giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển.

Theo Đại tá Phạm Kim Hậu, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, lịch sử hình thành và phát triển của các hoạt động quân sự quốc phòng, an ninh trật tự trên toàn thế giới đã chứng minh việc tổ chức và sử dụng cơ quan tham mưu tác chiến là nhu cầu tất yếu và hết sức cần thiết đối với tất cả các cơ quan lãnh đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang các quốc gia.

Đại tá Phạm Kim Hậu cho biết, trong những năm qua, ngành tham mưu tác chiến của Lực lượng Cảnh sát biển nói chung và Bộ Tham mưu Cảnh sát biển nói riêng đã tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp và chỉ đạo cơ quan tham mưu cấp dưới toàn diện trên các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, từ vấn đề thường nhật như tuần tra, kiểm soát, duy trì an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, SSCĐ, đến những vấn đề phức tạp trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển, đảo.

Hiện nay, Lực lượng Cảnh sát biển đang được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” và Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ “Chủ trì, phối hợp với Quân chủng Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư trong bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng biện pháp pháp luật, dân sự” và “Chủ trì tiếp nhận huy động nhân lực, tàu thuyền tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền”.

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam được trang bị những kiến thức toàn diện để chủ động trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. (Ảnh: Cảnh sát biển Việt Nam)

Theo Đại tá Phạm Kim Hậu, trước tình hình Biển Đông ngày càng phức tạp, các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp làm cho tình hình an ninh hàng hải khu vực Biển Đông diễn biến rất khó đoán định và có chiều hướng gia tăng các vụ việc nghiêm trọng, gây thiệt hại cho nền kinh tế đất nước, thiệt hại về người, tài sản của ngư dân và ảnh hưởng lớn đến an ninh, trật tự, an toàn trên biển.

Do đó, lực lượng Cảnh sát biển cần phải chủ động, sáng tạo, năng động, có kiến thức toàn diện, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đó là vừa tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và thực hiện tốt các phương án, kế hoạch tác chiến theo quy định của Bộ Quốc phòng để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo với vai trò là một lực lượng vũ trang nhân dân, vừa phải làm tốt vai trò là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, chủ trì thực thi pháp luật trên biển theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và giữ gìn môi trường hòa bình trên các vùng biển.

Để thực hiện và hoàn thành những nhiệm vụ trong tình hình mới, cơ quan tham mưu tác chiến Cảnh sát biển với chức năng là cơ quan chỉ huy trung tâm, chủ trì phối hợp hiệp đồng tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp, cần phải phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại trong thời gian qua và thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp chủ yếu sau:

Tích cực kiện toàn, thường xuyên phát triển phù hợp với tình hình mới và tổ chức thực hiện thắng lợi các phương án tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; phương án thực thi pháp luật đấu tranh bảo vệ chủ quyền ở từng khu vực biển, nhất là các khu vực trọng điểm, nhạy cảm cho từng đơn vị và toàn bộ lực lượng, không để bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra. Chú trọng thực hiện công tác chủ trì đấu tranh pháp luật trong bảo vệ chủ quyền và thực hiện nhiệm vụ mới mà Bộ Quốc phòng giao cho Lực lượng Cảnh sát biển.

Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng lực lượng, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thực thi pháp luật, bảo đảm không ngừng nâng cao trình độ tổng hợp, sức chiến đấu của các đơn vị.

Tăng cường hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, biện pháp và mệnh lệnh công tác đã đề ra, kịp thời nắm chắc tình hình, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phức tạp nổi lên để báo cáo, đề xuất chỉ đạo giải quyết. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ bí mật quân sự.

Tổ chức tập huấn định kỳ chuyên đề về công tác tham mưu tác chiến cho các đơn vị để tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác tham mưu trong lực lượng được giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, bố trí để cán bộ tham mưu tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ tại các đơn vị bạn; tham dự các cuộc hội thảo khoa học trong nước, tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu tác chiến Cảnh sát biển.

Phương Nam

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !