Luật Nhà ở

tin tức về Luật Nhà ở mới nhất

Người cho 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép thuê nhà chịu trách nhiệm gì trước pháp luật?
 

04/05/2021

Trong vụ việc này, được biết đến thời điểm hiện tại, cư dân Florence được thông tin là 9 căn hộ cho 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép thuê ở do ban quản lý chung cư đứng ra cho thuê giúp chủ hộ.