luật hôn nhân và gia đình

tin tức về luật hôn nhân và gia đình mới nhất

Chồng một mình đứng tên Sổ đỏ, vợ có bị thiệt không, quyền lợi của vợ thế nào?
 

28/02/2020

Tình trạng nhà đất là tài sản chung của vợ chồng nhưng chỉ đứng tên một người khá phổ biến. Trong trường hợp này, người còn lại có quyền gì không? Làm thế nào để vợ chồng cùng đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?