luật giáo dục

tin tức về luật giáo dục mới nhất

Những quy định nổi bật về giáo dục có hiệu lực từ tháng 3/2020
 

27/02/2020

Quy định về lựa chọn sách giáo khoa, mỗi giảng viên cần có diện tích làm việc 10m2... là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 3/2020.