Luật cảnh sát biển VN

tin tức về Luật cảnh sát biển VN mới nhất

Tuyên truyền luật Cảnh sát biển ở Phú Quốc
 

01/11/2020

Mới đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc tổ chức tuyên truyền về biển đảo và phổ biến pháp luật về biển đảo cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn huyện Phú Quốc.