Luật cảnh sát biển VN

tin tức về Luật cảnh sát biển VN mới nhất

Tích cực đưa Luật cảnh sát biển vào cuộc sống
 

18/09/2020

Những buổi tuyên truyền giúp cán bộ và nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân hiểu rõ hơn về vị trí, chức năng của Lực lượng Cảnh sát biển và những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển VN.