Luật Bảo vệ môi trường

tin tức về Luật Bảo vệ môi trường mới nhất

Bình Định triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
 

29/09/2021

Ngày 28/9, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định có Công văn số 2454 về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên phạm vi toàn tỉnh.