lừa bán phụ nữ

tin tức về lừa bán phụ nữ mới nhất

Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2020
 

12/04/2020

Ngày 8/4/2020, Ban Chỉ đạo 138/CP ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2020.