lũ ống

tin tức về lũ ống mới nhất

280 điểm 'báo động đỏ' về nguy cơ lũ ống, lũ quét ở Nghệ An
 

21/12/2020

Nghệ An hiện đang có 280 điểm được cảnh báo nguy cơ lũ quét, lũ ống ở cấp 'báo động đỏ', chủ yếu nằm ở 17 xã thuộc 6 huyện miền núi cao.