lothamilk

tin tức về lothamilk mới nhất

Về tay chủ mới, Sữa Quốc tế và Mộc Châu hiện giờ ra sao?
 

30/10/2020

Đây đều là hai công ty sở hữu cho mình thương hiệu sữa có chất riêng, Mộc Châu và Ba Vì đều là những vùng địa lý nổi tiếng, thích hợp chăn nuôi bò và chế biến sữa.