lợn giống

tin tức về lợn giống mới nhất

Giá lợn giống nhảy múa, nhiều doanh nghiệp lãi khủng
 

04/09/2020

Nhiều doanh nghiệp (DN) chăn nuôi lớn đã tận dụng cơ hội tốt tái, tăng đàn lợn nhằm hốt bạc trong giai đoạn giá neo cao, trước khi giảm mạnh trong những ngày gần đây.