loài người

tin tức về loài người mới nhất

'Mở cửa' mộ cổ 41.000 năm, phát hiện hài cốt là... một loài người khác
 

19/12/2020

Ngôi mộ cổ là bằng chứng sống động cho thấy không phải chỉ có người Homo sapinens chúng ta là có phong tục chôn cất người chết., Tạp chí Doanh Nghiệp Việt Nam