lính thủy đánh bộ mỹ

tin tức về lính thủy đánh bộ mỹ mới nhất

Tổng trị giá trang bị của một Lính thủy đánh bộ Mỹ là bao nhiêu?
 

01/11/2019

Lực lượng Lính thủy đánh bộ của Mỹ có thể coi là lực lượng được trang bị “đến tận răng”, như vậy, trang bị toàn thân của một lính thủy đánh bộ thông thường sẽ trị giá bao nhiêu USD?