Liên hợp quốc

tin tức về Liên hợp quốc mới nhất

Việt Nam tham dự phiên họp của Đại hội đồng LHQ về tình hình Ukraine
 

08/04/2022

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức phiên họp khẩn để xem xét dự thảo Nghị quyết đình chỉ tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ của Nga.