LICOGI lỗ nặng, nợ đầm đìa: Bộ Tài chính đốc thúc Bộ Xây dựng

Licogi làm ăn bết bát, thua lỗ, khả năng thanh toán của Licogi hiện phụ thuộc vào việc bán hàng tồn kho và thu hồi nợ… Trước thực trạng này, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo người đại diện vốn nhà nước báo cáo nguyên nhân, khắc phục.

Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi các đơn vị liên quan về tình hình tài chính và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Licogi năm 2017 và nửa đầu năm 2018 với các chỉ số kinh doanh bết bát. 

Cụ thể, theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2017, tổng doanh thu của Tổng công ty Licogi đạt 2.721 tỷ đồng, giảm 200 tỷ đồng so với năm 2016, tương đương mức giảm 7%. Công ty lỗ 58,7 tỷ đồng.

Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty mẹ đạt gần 1.314 tỷ đồng, giảm 0,35% so với 6 tháng đầu năm 2017. Lợi nhuận trước thuế gần 10 tỷ đồng. Đến cuối năm 2018, tổng tài sản của Licogi đạt 4.450 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 476 tỷ. Doanh vẫn lỗ lũy kế 511 tỷ đồng.

Licogi làm ăn bết bát, thua lỗ, khả năng thanh toán của Licogi hiện phụ thuộc vào việc bán hàng tồn kho và thu hồi nợ…

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân (ROA) 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng công ty lần lượt là 1,41% và 0,08%.

Kết quả kinh doanh thua lỗ năm 2017 dẫn đến hệ số bảo toàn vốn và mức độ bảo toàn vốn của công ty mẹ năm 2017 lần lượt là 0,83 và 0,56; hệ số bảo toàn vốn và mức độ bảo toàn vốn của Tổng công ty thấp hơn lần lượt 0,79 và 0,49.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của công ty mẹ tại thời điểm ngày 31/12/2017 và 30/6/2018 đều là 4,48 lần. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn, khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán tức thời của Công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2017 lần lượt là 0,36 lần và 0,0014 lần, tương ứng tại thời điểm 30/06/2018 là 0,37 lần, 0,35 lần và 0,02 lần.

Bộ Tài chính đánh giá, Tổng công ty Licogi chưa bảo toàn vốn đầu tư nhà nước tại doanh nghiệp, doanh thu của công ty mẹ và toàn tổng công ty trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 giảm so với cùng kỳ năm trước. Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo người đại diện vốn tại Tổng công ty có báo cáo nguyên nhân việc doanh thu liên tục giảm cũng như có giải pháp khắc phục tình trạng trên.

Bộ Tài chính cũng đánh giá Công ty mẹ - Tổng công ty Licogi đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, đặc biệt là các khoản nợ có kỳ hạn dưới 3 tháng, do tài sản ngắn hạn của Tổng công ty chủ yếu là nợ phải thu và hàng tồn kho, số dư tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm 30/6/2018 chỉ khoảng 40 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng nhắc lại, đơn vị kiểm toán từng lưu ý, tại ngày 31/12/2017, tổng nợ ngắn hạn của Tổng công ty - công ty mẹ vượt quá tài sản ngắn hạn là 1.232 tỷ đồng.

"Những sự kiện này cùng với các vấn đề khác cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn về khả năng hoạt động liên tục của Tổng công ty - công ty mẹ", báo cáo của Bộ Tài chính trích dẫn. 

Cùng với đó, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2017 và 30/6/2018 lần lượt là 9,02 lần và 9,19 lần. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn, khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán tức thời tại ngày 31/12/2017 lần lượt là 0,65 lần, 0,45 lần và 0,04 lần, tương ứng tại thời điểm ngày 30/6/2018 là 0,62 lần, 0,4 lần và 0,04 lần.

Tại ngày 31/12/2017, tài sản ngắn hạn của Tổng công ty là 2.353 tỉ đồng, trong đó nợ phải thu và hàng tồn kho là 2.156 tỉ đồng, chiếm 91,63%.

Tương tự, tại ngày 30/6/2018, tài sản ngắn hạn của Tổng công ty là 2.302 tỉ đồng, trong đó nợ phải thu và hàng tồn kho là 2.103 tỉ đồng, chiếm 91,33%.

"Trên cơ sở hệ số nợ và cơ cấu tài sản ngắn hạn có thể thấy khả năng thanh toán của Tổng công ty cũng như Công ty mẹ phụ thuộc lớn vào công tác bán hàng tồn kho và thu hồi nợ. Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo người đại diện vốn nhà nước tại Licogi có giải pháp đẩy mạnh công tác bán hàng, giảm hàng tồn kho, đôn đốc thu hồi nợ đúng hạn, đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp", Bộ Tài chính nêu.

Ngoài ra, về hoạt động đầu tư, qua rà soát báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2017, Tổng công ty chưa trích lập dự phòng theo quy định. Về việc này, đơn vị kiểm toán cũng có ý kiến cho biết, nếu trích lập dự phòng đầu tư vào công ty con thì khoản mục đầu tư tài chính dài hạn và lợi nhuận sau thuế sẽ giảm đi tương ứng 55 tỷ đồng.

Bộ Tài chính theo đó đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo người đại diện vốn nhà nước tại Licogi rà soát lại các khoản đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các đơn vị và thực hiện trích lập dự phòng các khoản đầu tư đúng quy định đảm bảo báo cáo tài chính phản ánh đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Tổng công ty Licogi là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thi công xây lắp nền móng, hạ tầng được thành lập năm 1960, trực thuộc Bộ Xây dựng. Licogi đã cổ phần hóa và hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ ngày 1/1/2016. Tuy nhiên, từ đó đến nay, Licogi hoạt động kém hiệu quả, lỗ lũy kế lên hơn 530 tỷ đồng. Để làm rõ hiện trạng tài chính tại doanh nghiệp, tổng công ty đã mời kiểm toán vào rà soát lại sổ sách.

Cuối năm 2018, Bộ Xây dựng đã chuyển giao quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước tại Licogi về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Theo đó, giá trị vốn đầu tư của nhà nước tại Licogi chuyển giao về SCIC là 366,4 tỷ đồng, chiếm 40,72% vốn điều lệ.

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều