Lịch trình di chuyển của bệnh nhân Quảng Ninh

tin tức về Lịch trình di chuyển của bệnh nhân Quảng Ninh mới nhất

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân nhiễm Covid-19 1553 tại Quảng Ninh
 

28/01/2021

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân nhiễm Covid-19 1553 tại Quảng Ninh như sau: