lê quang mạnh. lãnh đạo chủ chốt tỉnh cần thơ

tin tức về lê quang mạnh. lãnh đạo chủ chốt tỉnh cần thơ mới nhất

Công bố các quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng
 

27/05/2019

Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ Tỉnh ủy Cần Thơ.