lê khắc nam

tin tức về lê khắc nam mới nhất

Hải Phòng trên con đường trở thành trọng điểm kinh tế biển của cả nước
 

30/07/2019

Nghị quyết 45 của Bộ Chính đặt mục tiêu năm 2025 thành phố Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm kinh tế biển của cả nước; trung tâm logistic quốc gia; trung tâm đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ biển của cả nước.