lấy chồng

tin tức về lấy chồng mới nhất

Bé gái bị ép lấy chồng gia tăng ở Ấn Độ thời Covid-19
 

03/09/2020

Ngày càng nhiều bé gái ở Ấn Độ bị ép kết hôn trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát để giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình.