lây chéo

tin tức về lây chéo mới nhất

Đình chỉ giám đốc bệnh viện nếu không lập chốt kiểm soát dịch tại cổng viện
 

18/08/2020

GĐ Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các bệnh viện bắt buộc lập chốt kiểm soát dịch tại cổng bệnh viện. Nếu không đảm bảo sẽ tạm đình chỉ điều hành giám đốc bệnh viện.