lật thuyền

tin tức về lật thuyền mới nhất

Người đàn ông tử vong khi đi đánh cá trên sông Tam Điệp
 

09/09/2021

Khi đang đi đánh cá trên sông, thuyền bị lật bất ngờ, ông Long (47 tuổi, ở Thanh Hóa) rơi xuống nước tử vong.