lao động giúp việc

tin tức về lao động giúp việc mới nhất

Giúp việc gia đình ký hợp đồng, được nghỉ 4 ngày 1 tháng có khả thi?
 

07/06/2020

Nhiều người băn khoăn và đặt câu hỏi liệu quy định giúp việc gia đình ký hợp đồng, được nghỉ 4 ngày 1 tháng này có khả thi?