Lăng Bác Hồ

tin tức về Lăng Bác Hồ mới nhất

Lịch mở cửa, thời gian viếng lăng Bác năm 2020 mới nhất
 

05/01/2020

Năm 2020, lịch mở cửa Lăng Bác có gì thay đổi không? Lịch bảo trì Lăng Bác sẽ được thực hiện vào thời gian nào?... Dưới đây là thông tin về lịch mở cửa lăng Bác, thời gian viếng lăng Bác năm 2020 mới nhất như sau: