lần thứ 4 liên tiếp

tin tức về lần thứ 4 liên tiếp mới nhất

Phân bón Phú Mỹ lần thứ 4 liên tiếp được công nhận là Thương hiệu Quốc gia
 

14/10/2020

Bộ sản phẩm phân bón Phú Mỹ của TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo–mã chứng khoán DPM) đã được công nhận là thương hiệu quốc gia (THQG) năm 2020. Đây là lần thứ 4 liên tiếp PVFCCo nhận vinh dự này từ năm 2014.