lần đầu ra mắt

tin tức về lần đầu ra mắt mới nhất

“Tán đổ” bố người yêu sau ngày ra mắt
 

07/09/2020

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người yêu sẽ “tán” luôn bố mình ngay sau lần đầu ra mắt.