làm sạch biển

tin tức về làm sạch biển mới nhất

Thúc đẩy tuyên truyền và giáo dục về giảm thiểu rác thải nhựa tại Phú Yên
 

25/10/2020

Ngoài việc thu thập số liệu rác thải ven biển thông qua hoạt động thu gom, làm sạch bờ biển, học sinh còn được giáo dục kiến thức về rác thải nhựa, từ đó chủ động phân loại, tái sử dụng, tái chế tiến đến giảm rác thải tại nguồn.