lạm dụng thuốc tăng cơ

tin tức về lạm dụng thuốc tăng cơ mới nhất

Thanh niên tập gym 6 năm, body chuẩn mà không thể có con, bác sĩ sốc khi biết nguyên nhân
 

01/02/2021

Body chuẩn nhưng thanh niên cưới vợ gần hai năm không thể có con. Đi kiểm tra, bác sĩ cũng tá hoả vì chất lượng tinh binh quá tệ. Nguyên nhân không thể ngờ.