làm ăn thua lỗ

tin tức về làm ăn thua lỗ mới nhất

Chồng tôi lần nào làm ăn cũng thua lỗ, nhưng vẫn bắt tôi vay tiền
 

14/11/2019

Lần nào làm ăn cũng thua lỗ, nhưng chồng tôi vẫn muốn tôi tiếp tục vay nợ. Khi tôi nói đang nợ ngập đầy thì chồng lại cho rằng tôi cản đường làm ăn của anh ấy...